Visual Studio 2015 - E Kitap - Pdf Kitap İndir

Visual Studio 2015 - E Kitap - Pdf Kitap İndir

Product Code: 000-5347

Visual Studio 2015 - E Kitap - Pdf Kitap İndir ile ilgili sende incelemeni yap! ya da diğer kullanıcıların indirme bağlantılarına göz at.

Visual Studio 2013 - Süleyman Uzunköprü Bu kitabı yazarken hedefimiz, okuyucunun Visual Studio 2013 ile projeler geliştirebilmesidir. Kitapta VS 2013 ile C# ve ASP.Net kullanılarak örnekler hazırlanmıştır.  Kitabın içerisindeki örnek projeler, hediye olarak sunduğumuz DVD içerisinde mevcuttur. Proje kodlarına satır numaraları verilmiş, daha sonra bu numaralar yardımı ile kodlar tek tek anlatılmıştır. Kodların algoritmasının daha iyi kavranması adına açıklama satırlarının üzerlerine de kod bloğu hakkında notlar eklenmiştir.  Kitaptaki projelerin bir kısmı, DVD ekinde sunulan sesli ve görsel videolar ile de anlatılmıştır.  Ayrıca, konular anlatılırken anlaşılması güç olan ayrıntılar kısa ve ses içermeyen videolar ile desteklenmiştir. Bu videolar 1-2 dakika süren ve sadece o konuya ait videolardır. Bu videolar DVD\Nasıl Yapılır adresindedir ve 0304141241 şeklinde isimlendirilmiştir. Kitabı okurken mutlaka bu kısa ve ses içermeyen videoları da izlemenizi öneriyoruz.  Tavsiyemiz, ezbercilik yönteminden kaçınmanızdır. Bu kitap size kod yazma mantığını öğretecektir.  Konular anlatılırken aşırı detaylardan kaçınılmıştır. Kitabımızı, sade anlatımı, projeler ile ilgili bol örnekleri, resimlerle desteklenen açıklamaları ve özellikle kitabın yanında hediye olarak sunulan sesli görüntülü eğitim videoları sayesinde zevkle okuyup, yanınızdan ayıramayacaksınız.  Bu kitap sizlere Visual Studio 2013 ile C# ve ASP.Net programlarının kapılarını açacaktır.  • Print, Yazıcıda Kod Satır Numaralarını Görmek  • Intellisense Pascal Case  • Generate Method, Constructor, Property, Field, Enum  • Parameter Info, Quick Info, Insert Snippet, Surround With, Refactor  • Toolbox En Çok Kullanılan Kontroller  • SQL Server Object Explorer  • Class View  • Code Definition Window, Object Browser  • Connect to Database  • C# ve ASP.Net Snippets  • Customize (Kendi Menümüzü Hazırlamak)  • Olay Parametreleri ve EventArgs  • Access Modifiers (Erişim Belirteçleri)  • Partial Class, Sealed Class, Abstract Class, Static Class  • Instance, Inheritance, Erişim Belirteçleri (Access Modifiers)  • Değişkenlerde Ömür, Global Değişkenler, Local Değişkenler  • Thread  • Collections, ArrayList Class, Generic List  • Olay Metotları, Event Handler  • Recursive Metotlar  • Params (Parametrelere Birden Fazla Değer Göndermek)  • Metotlar ve Class Kavramı, Projeye Class Eklemek  • Class Library Projesi Başlatmak, Dynamic Link Library Oluşturmak  • Try Catch Finally  • Yazım Hataları, Parantez Hataları, Noktalama Hataları, Runtime Hataları  • Object Oriented Programing (Nesne Yönelimli Programlama)  • Abstraction, Inheritance, Polymorphism, Encapsulation  • Proje: OOP Mac Ronalds - Hamburgerci  • Proje: OOP Bisiklet Montaj  • Proje: OOP Araç Galerisi  • User Control  • Miras Alma İşlemi (Inheritance)  • Disk Klasör ve Dosya Listeleyici  • Connected ve Disconnected Mimaride Kullanılan Sınıflar  • Enabling Multiple Active Result Sets  • Stored Procedure ve SqlCommand  • SQL Server Prosedürü Kullanmak  • ASP.Net Kontrolleri, DropDownList, GridView, Button  • ASP.Net DataList Otomatik Veri Listeleme  • ASP.Net Eval Metodu  • ASP.Net Style Sheet CSS 

Benzer Ürünler