Gerçek Tıp - Yitik Şifanın İzinde - E Kitap - Pdf Kitap İndir

Gerçek Tıp - Yitik Şifanın İzinde - E Kitap - Pdf Kitap İndir

Product Code: 000-5671

Gerçek Tıp - Yitik Şifanın İzinde - E Kitap - Pdf Kitap İndir ile ilgili sende incelemeni yap! ya da diğer kullanıcıların indirme bağlantılarına göz at.

Gerçek Tıp - Yitik Şifanın İzinde - Aidin Salih "Gerçek Tıp , hastal klar n gerçek sebeplerini, hastal klara kar çaresiz olmad m z , ilahî kanunlar çi neyerek ifaya ula lamayaca n ve yitirdi imiz ifan n izini tekrar sürebilece imizi anlat rken sade ve hikmet dolu bir gerçe e i aret ediyor. Tüm sa l k meselelerinin gerçek bir t p yakla m yla ele al nd bu çal mayla az yiyerek ve do ru beslenerek sa l n z koruyabilir; önerilen yöntemlerle hastal klar n zdan kurtulabilirsiniz. Allah, ifas n vermedi i hiçbir hastal yaratmam t r. Onu bilen bildi, bilmeyen de bilmedi. Hz. Muhammed (s.a.v.) (Buhari, Kader , 4)

Benzer Ürünler